บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลาดชิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2565 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน