ประกาศ อบต.ลาดชิด ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( ประเภทกล็องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ( ครั้งที่ 3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมประดับตบแต่งรถและเทียน โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน