เรื่องล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางยายสุก(เริ่มจากถนน SCGถึงนานายบุญมา เกษรสุข) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก printer brother MFC-9140cnd)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นท์) ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.กุฎี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางยายสุก(เริ่มจากถนน SCGถึงนานายบุญมา เกษรสุข) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นท์) ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัคหญ้า (แบบข้อแข้ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน