เดือน: เมษายน 2565

ประกาศ อบต.ลาดชิด ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อมูลสถิติเรื…

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( รอบ ๖ เดือน ) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน