เดือน: สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมผูกผ้าประดับตบแต่งและจัดทำป้ายไวนิลจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๘๐ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน