เดือน: กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด และเด็กนักเรียน รร.เรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกบริเวณสำนักงานและสติ๊กเกอร์แนะนำการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลาดชิด รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน