เดือน: พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแรกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน