เดือน: พฤศจิกายน 2565

อบต.ลาดชิด ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๐๘๐ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน