เดือน: พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลาดชิด การโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 1)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน