เดือน: มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลาดชิด กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน