เดือน: มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิดและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 2-3 ชั้นประถม 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ตลับผงหมึกยี่ห้อ OKI ,อะแดปเตอร์ไร้สาย WIFI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณโค้งบัานนางบุญเติม ประภาศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน