เดือน: มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางหูช้าง(เริ่มตั้งแต่นานายบุญมา เกษรสุข มุ่งหน้าไปทาง SCG) หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คำสั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางหูช้าง(เริ่มตั้งแต่นานายบุญมา เกษรสุข มุ่งหน้าไปทาง SCG) หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางหูช้าง(เริ่มตั้งแต่นานายบุญมา เกษรสุข มุ่งหน้าไปทาง SCG) หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน