ผู้เขียน: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โดย นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ขอขอบพระคุณ คุณ นันธ์ทยาน์ วงษ์ไชโย และ ร.ต.อ.สุรพล อิ้งแสง ที่สนับสนุน บริจาคปัจจัยเพื่อเป็นค่าอาหารเหลวแด่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน