หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดเข้าหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคปัจจัย สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 15,800 .00 บาท

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน