หมวดหมู่: งานพัสดุ

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน