หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายลำรางยายสุก(เริ่มจากถนน SCGถึงนานายบุญมา เกษรสุข) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นท์) ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัคหญ้า (แบบข้อแข้ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน