หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ( บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ เนื้อนวล หมู่ที่ 9 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด และเด็กนักเรียน รร.เรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน