หมวดหมู่: โครงสร้างส่วนราชการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสรรหาและคัดเลือกบ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน