ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น”สตรีไทยดีเด่น” จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่า โครงการเช่ารถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน